R32216 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08796-8/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. června 2015 v obci Kožušany - Tážaly, část obce Kožušany v blízkosti nemovitosti č. p. 154, v ochranném pásmu plynárenského zařízení ručními nástroji (lopatou a krumpáčem) zemní práce související se stavbou „Kožušany – Tážaly – splašková kanalizace" při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky 1PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 14. 12. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 918.38 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon