R32116 – rozhodnutí k neudržování plynového zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob

Číslo jednací: 07659-3/2016- ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 62 odst. 2 písmeno f) energetického zákona, v přesně nezjištěné době nejméně od roku 1998 do 14. dubna 2016 neudržoval v domě odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, v důsledku čehož došlo k ohrožení zdraví i životů čtyř osob, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 9. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.2 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon