R32115 – rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení před měřícím zařízením, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 04872/2015-ERU

Účastník řízení, fyzická osoba podnikající, se tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona v blíže nezjištěné době ode dne 2. září 2014 do dne 23. října 2014 v Chebu, v ulici Tovární 1700/7, propojil před měřícím zařízení hlavní uzávěr plynu nerezovou trubkou s odběrným plynovým zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 25. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 260.56 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon