R31820 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 06104-3/2020-ERU

Obviněná z přestupku se uznává vinnou ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustila tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděla v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 28. 8. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 280.43 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon