Účastník řízení
Fyzická osoba
Spisová značka
06236/2021-ERU
Číslo jednací
06236-15/2021-ERU
Nabytí právní moci

Správní řízení vedené s obviněným pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se měl dopustit v odběrném místě tím, že provedl v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. h) zákona o odpovědnosti za přestupky, zastavuje.

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona o zpracování osobních údajů.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 214.67 KB

Obsah

Sdílejte