R31217 - rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Datum

Číslo jednací: 06967-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, v přesně nezjištěné době ode dne 11. ledna 2017 do dne 4. dubna 2017 provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že odstranil montážní plomby v elektroměrovém rozvaděči, odpojil původní přívodní fázový vodič z hlavního jističe a na odvodní svorku hlavního jističe připojil vodič kabelu, neměřený kabel pak vedl do horní části elektroměrového rozvaděče a dále do bytu, v důsledku čehož umožnil odebírat z neměřené části elektřinu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 30. 9. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 408.89 KB

Obsah

Sdílejte