R31216 – rozhodnutí k zásahu na odběrném místě elektrického zařízení bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy

Číslo jednací: 08454-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl v přesně nezjištěné době v listopadu roku 2015 zásah na odběrném místě elektrickém zařízení bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy, v důsledku čehož následně odebíral a umožnil odebírat z neměřené části elektřinu, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 13. 9. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 465.32 KB

Obsah

Sdílejte