R31118 - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 08274-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310202636 a licence na rozvod tepelné energie č. 320202634, tj. jako dodavatel tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Informace o účastníkovi:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 25. 9. 2018

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 650.75 KB

Obsah

Sdílejte