R30921- rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení

Číslo jednací: 06386-6/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. j)energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 71 odst. 11 energetického zákona, provedl zásah na odběrném plynovém zařízení před měřícím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné plynové zařízení připojeno.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 1. 9. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 144.35 KB

Obsah

Sdílejte