R30918 - rozhodnutí k provedení zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 02263-5/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se  dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona dne 19. ledna 2018 provedl bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina tak, že odpojil elektroměr v rozvaděči a zapojil nový plastový rozvaděč bez elektroměru, v důsledku čehož umožnil odebírat neměřený proud.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 21. 9. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 430.19 KB

Obsah

Sdílejte