R30915 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09702/2015-ERU

Účastník řízení, podnikající fyzická osoba se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vícov u nemovitosti č. p. 201 zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Vodohospodářská infrastruktura obce Vícov", při kterých došlo prostřednictvím lžíce bagru k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 320.98 KB

Obsah

Sdílejte