R30820 - usnesení o zastavení řízení

13.01.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 10316-14/2019-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení, ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů zastavuje.

Infromace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2020

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 306.66 KB

Sdílejte

Share icon