R30816 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 08198-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. listopadu 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení strojně zemní práce v souvislosti s výstavbou vodovodní přípojky pro stavbu „Novostavba rodinného domu, přípojka vody, splašková kanalizace a jímka, dešťová kanalizace včetně vsakovacího objektu", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 26. 8. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 408.96 KB

Obsah

Sdílejte