R30717 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 08016-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. srpna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v Mnichově Hradišti zemní práce související se stavbou rodinného domu včetně přípojek instalací, garážového stání, zpevněných ploch a oplocení v obci Mnichovo Hradiště, při kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 15. 9. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 374.11 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon