R29915 – rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení před měřícím zařízením, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Datum

Číslo jednací: 07358-3/2015-ERU

Obviněný, se tím, že dne 30. ledna 2015, provedl v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona zásah na elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy tak, že na vývodní svorku pojistky 100 A v pojistkové skříni připojil kabel, který vedl na zahradu, a na jeho konci byla nainstalovaná jednofázová zásuvka s prodlužovacím kabelem, na který měl napojeny spotřebiče v domě, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebíral elektřinu, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 28. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 733 KB

Obsah

Sdílejte