R29220 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 11232-15/2019-ERU

Obviněná z přestupku se uznává vinnou ze spáchání pokračujícího přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustila úmyslně tím, že v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona provedla v přesně neurčené době v odběrném místě zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, v důsledku čehož odebírala a umožnila odebírat neměřenou elektřinu v bytě.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 10. 3. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 956.91 KB

Obsah

Sdílejte