R29121 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 10973-6/2020-ERU

Obviněný z přestupku fyzická osoba podnikající se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91 a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona při provádění demoličních prací na rodinném domě pomocí minibagru poškodil plynárenské zařízení, v důsledku čehož došlo k úniku plynu do ovzduší.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 18. 8. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 121.64 KB

Obsah

Sdílejte