R28915 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 09232/2015-ERU

Obviněný z přestupku, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona dne 16. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl v souvislosti s odstraňováním stávající konstrukce vjezdových vrat a terénních úprav vjezdu ke garáži ručně zemní práce, v jejichž průběhu došlo při ruční manipulaci s původní konstrukcí vrat k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 6. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 451.91 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon