R28716 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 06091-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl dne 1. dubna 2016 v autodílně v areálu bývalého dolu, kde provozuje svoji živnost, zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že otevřel vnější pojistkovou skříň umístěnou na vnější zdi budovy, sňal plombu elektroměru a vodiče připojil na jistič, dále ve spodní pojistkové skříni přetavené nožové pojistky nastavil měděným drátem, v důsledku čehož neoprávněně odebíral elektřinu až do dne 5. dubna 2016, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 9. 8. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 602.3 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon