R28419 - rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení bez souhlasu provozovatele

Číslo jednací: 09605-10/2018-ERU

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona provedl zásah na odběrném plynovém zařízení před měřícím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 30. 11. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 435.28 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon