R28015 - rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 09030-3/2015-ERU

Účastník řízení, podnikající fyzická osoba, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, dne 21. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl, zemní práce v souvislosti s realizací stavebních úprav „Jevišovka, ul. Hrušovanská – stavební úpravy vodovodu", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 23. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 407.12 KB

Obsah

Sdílejte