R27817 - rozhodnutí k porušení povinnosti provádět činnosti v ochranném pásmu tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 08526-7/2017-ERU

Účastník řízení, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl 28. října 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Hevlín zemní práce související s realizací části stavby „Obec Hevlín – výstavba místních komunikací a inženýrských sítí – II. etapa", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 10. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 761.8 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon