R27117 - rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06273-3/2017-ERU

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. května 2016 v obci Rudice, u nemovitosti č. p. 62, strojním mechanismem zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rudice – obnova vedení NN, Tumperk", při kterých došlo k poškození středotlakého ocelového plynovodu Dn 80, čímž porušil zákaz poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 18. 8. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 414.01 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon