R269181 – rozhodnutí k neudržování plynového zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob

Číslo jednací: 03667-6/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se z nedbalosti dopustil tím, že v rozporu s ust. § 62 odst. 2 písm. f) energetického zákona neudržoval odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 6. 10. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 128.02 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon