R26820 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Datum

Číslo jednací: 04866-16/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. l) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona při provádění činností v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy poškodil energetické zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 2. 7. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 188.81 KB

Obsah

Sdílejte