R26521 - usnesení o zastavení řízení

Účastník řízení
Fyzická osoba
Spisová značka
02233/2021-ERU
Číslo jednací
02233-27/2021-ERU
Nabytí právní moci

Správní řízení vedené s obviněným pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 31. prosince 2020, kterého se měl dopustit úmyslně tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona provedl odpojení pojistek, čímž přerušil dodávku elektrické energie do domu, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona o zpracování osobních údajů.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 222.5 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon