R26418 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina

Číslo jednací: 03599-6/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se úmyslně dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně nezjištěné době od října roku 2017 do dne 5. února 2018 nejméně třikrát provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že vodivě připojil kabel k jističi v neměřené části elektroinstalace, díky čemuž ohříval vodu v elektrickém ohřívači vody.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 14. 8. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 119.8 KB

Obsah

Sdílejte