R26115 – rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 06241-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl v přesně nezjištěné době v únoru roku 2015 zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že na hlavní přívodní kabel v rozvodné elektroměrové skříni přiložil a přilepil dva vodiče na dva fázové vodiče, které dále vedl zemí a připojil na jistič podružného rozvaděče, v důsledku čehož následně vědomě odebíral z neměřené části elektřinu, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 789.37 KB

Obsah

Sdílejte