R25717 - rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 08017-3/2017-ERU

Účastníku řízení, se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem II. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 1. listopadu 2016, č. j. 10685-3/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. b) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 25717.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 16. 8. 2017

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 154.18 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon