R25615 – rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele

Číslo jednací: 07693-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona, provedl zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že za účelem vyzkoušení kotle využil zazátkované a zaplombované plynové potrubí, které pomocí mosazné propojky připojil k odpojené části potrubí vedoucí k jeho bytu, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebíral plyn, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.  

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 462.55 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon