R25515 – rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele

Číslo jednací: 07700-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona, provedl v přesně nezjištěné době ode dne 1. prosince 2014 do dne 11. prosince 2014 zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že k instalaci pro osazení plynoměrů připojil pomocí dvou pozinkovaných kolen a vsuvky přívod plynu vedoucí do jeho bytu, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebíral plyn, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.  

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 23. 9. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 448.31 KB

Obsah

Sdílejte