Číslo jednací: 08574-22/2017-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn. POZE-08574/2017-ERU ve věci podezření ze spáchání přestupku dle § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že nesplnil svou povinnost zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami, čímž měl porušit § 11 odst. 1 písm. c) energetického zákona, se podle § 86 odst. 1 písm. a) zák. č. 250/2016 Sb. zastavuje neboť skutek, o němž se řízení vede, není přestupkem.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 19. 4. 2018

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 531.17 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon