R24815 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 07106/2015-ERU

Účastníkovi řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 18. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Dolní Čepí u domu č. p. 28 zemní práce související s terénními úpravami a dočisťováním terénu, při kterých došlo ručním nářadím k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání přestupku dle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 3. 9. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 462.9 KB

Obsah

Sdílejte