R24615 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 05931/2015-ERU

Účastníkovi řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v přesně nezjištěné době, nejpozději dne 10. září 2014 v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že nezjištěným předmětem a způsobem odstranil nejméně dvě plomby v rozvodné skříni, poté sejmul kryt elektroměrů a odpojil přívodní kabely do elektroměru určeného pro jím obývaný byt a k nim připojil kabely vedoucí do bytu, v důsledku čehož neoprávněně čerpal elektrickou energii, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 11. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 708.23 KB

Obsah

Sdílejte