R24518 - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 13169-11/2017-ERU

Správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. OSR-13169/2017-ERU ve věci podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení  zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, se dle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 3. 5. 2018

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 452.07 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon