R24417 - rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 00989-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 62 odst. 2 písmeno f) energetického zákona, v přesně nezjištěné době přede dnem 10. ledna 2017 neudržovala v domě v ulici J. Dietricha v Českých Budějovicích odběrné plynové zařízení, plynový kotel, v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, v důsledku čehož došlo k ohrožení zdraví i životů osob, z nedbalosti dopustila přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 7. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 455.3 KB

Obsah

Sdílejte