R24221 - rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení

Číslo jednací: 04624-6/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se úmyslným jednáním dopustil tím, že v rozporu s § 71 odst. 11 energetického zákona na odběrném místě provedl zásah na odběrném plynovém zařízení před měřícím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 3. 7. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 159.61 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon