R24117- rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06784-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. května 2016 v obci Milovice, v ochranném pásmu plynárenského zařízení v rámci realizace stavby „Oprava kanalizačního řadu, ul. Spojovací – Braniborská, Milovice nad Labem" prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce spočívající ve výkopu pro rozšíření kanalizační šachty, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona. 

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 8. 7. 2017

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 461.89 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon