R24016 – rozhodnutí k zásahu na odběrném místě elektrického zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele

Číslo jednací: 05021-3/2016-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl v přesně nezjištěné době ode dne 5. května 2015 do dne 18. září 2015, zásah na odběrném místě elektrického zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že mezi hlavní domovní skříní a hlavním jističem provedl odbočku na fázi L2 a z této odbočky vedl vodič mimo měřicí zařízení do zásuvky ve sklepě domu, v důsledku čehož následně z neměřené části odebíral elektřinu, dopustil úmyslně přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 27. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 430.1 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon