R23916 – rozhodnutí k porušení povinnosti v ochranném pásmu i mimo ně provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 06181-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl v přesně nezjištěné době dne 11. října 2014 ve městě Nový Bohumín, v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy stavební práce, a tím k porušení povinnosti v ochranném pásmu i mimo ně provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 5. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 440.2 KB

Obsah

Sdílejte