R23717 - rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 02968-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona dne 25. listopadu 2016 provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že odpojením přívodního vodiče na hlavním jističi přerušil přívod elektrické energie k bytu, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.  

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 5. 7. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 408.52 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon