R23521 - rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení

Datum

Číslo jednací: 02720-5/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona v místě spotřeby provedl v rozporu s § 71 odst. 11 energetického zákona zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy, v důsledku čehož umožnil odběr neměřeného plynu.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 29. 6. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 282.67 KB

Obsah

Sdílejte