R23515 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 06670-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. listopadu 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Prostřední Bečva u domu č. p. 563 strojně zemní práce na stavbě „Splašková kanalizace Prostřední Bečva", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení  § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 11. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 383.27 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon