R23417- rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 00293-3/2017-ERU

Obviněný z  přestupku, se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl dne 2. září 2016 zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že v obci Staňkovice porušil plombu hlavního jističe, v důsledku čehož odebíral z neměřené části elektřinu, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.  

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 1. 7. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 387.66 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon