R23216 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06167-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Hoštěrádky-Rešov, u domu č. p. 159 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace a ČOV Šaratice, Zbýšov, Hostěrádky-Rešov", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 24. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 373.04 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon