R23215 - rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 06541/2015-ERU

Účastník řízení, podnikající fyzická osoba, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. října 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Bochoř zemní práce prostřednictvím zemního stroje v souvislosti se stavbou „Stavební úprava vodovodu, Bochoř", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 19. 8. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 404.51 KB

Obsah

Sdílejte