R02316 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00825-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 12. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Zvole (okres Žďár nad Sázavou), v části obce Branišov u domu č. p. 27 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „rekonstrukce vodovodní přípojky", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 12. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 345.27 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon