R23016 – rozhodnutí k zásahu na odběrném místě elektrického zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy

Číslo jednací: 04331-3/2016-ERU

Obviněný z přestupku, se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl v době ode dne 18. ledna 2016 do dne 10. března 2016 zásah na odběrném místě elektrického zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy tak, že odstranil plomby krytu hlavních jističů v rozvodné elektrické skříni a pomocí měděného vodiče spojil přívodní a vývodní vodič, v důsledku čehož následně odebíral z neměřené části elektřinu, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 23. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 414.82 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon