R22719 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do odběrného měřícího zařízení

Číslo jednací: 11711-9/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil úmyslně tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, v důsledku čehož ovlivnil měření skutečné spotřeby elektřiny.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 25. 7. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 122.62 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon