R22616 – rozhodnutí k porušení povinnosti registrace u operátora trhu

Datum

Číslo jednací: 06077-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. aa) energetického zákona, jakožto držitel licence na distribuci plynu č. 220203020 (v postavení provozovatele distribuční soustavy), nebyl v období ode dne 2. února 2016 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 9 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 15. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 464.28 KB

Obsah

Sdílejte